Metoda fraktalne risbe

2023-10-01T13:14:34+02:00

Fraktalna metoda analitične diagnostike, prognoziranja In samokorekcije človekovega Stanja in njegovih težav Metodo Fraktalne risbe je razvila avtorica Tanzilija Polujahtova, pedagoginja, klinična psihologinja in družinska terapevtka, ki živi in deluje v Rusiji. Pri svojem delu združuje poznavanje več znanstvenih področij. Poleg risanja in barv se ukvarja tudi s števili in zvokom in njihove ...

Senzorna intergracija

2023-06-27T17:52:40+02:00

Teorijo in pristop senzorne integracije je v 60. letih prejšnjega stoletja razvila delovna terapevtka dr. Anna Ayres, ki je svoje znanje izpopolnjevala na podiplomskem študiju na področju nevrologije in psihologije. Teorijo senzorne integracije je začela razvijati na domnevi, da so težave pri učenju in vedenju otrok povezane s slabšo predelavo občutkov v osrednjem ...

Strokovni delavci in delodajalci

2021-03-28T18:23:57+02:00

Strokovni delavci se pri svojem delu srečujejo tudi z osebami z avtizmom v procesu izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, v lokalni skupnosti, na delovnem mestu. Izobraževanje in usposabljanje strokovne in laične javnosti je pomembno, saj prispeva k dvigu zavedanja avtizma. Pomembno vpliva na ozaveščanje javnosti o avtizmu. Predstavlja možnost učenja bolj učinkovitega (so)delovanja oz. sobivanja ...

Prostovoljci

2021-03-28T18:27:36+02:00

Zavod Modri december združuje prostovoljce, ki želijo soustvarjati programe za otroke, mlade in odrasle osebe z avtizmom in soprispevajo s svojim znanjem, izkušnjami, dobro voljo in časom. Opravljajo plemenito delo, njihovo poslanstvo je polepšati drugemu dan, poskrbeti za varno okolje in z ljubeznijo in pripadnostjo predati vsa znanja in izkušnje, ki so jih ...

Osebe z avtizmom

2021-03-28T18:25:41+02:00

Osebe z avtizmom v vseh starostnih obdobjih praviloma nimajo dobro razvite oz. vzpostavljene socialne mreže, saj je njihova posebnost pogosto velik izziv za vrstnike, s katerim se slednji ne zmorejo soočiti in se iz odnosa ali stika raje umaknejo. Tako nastanejo dobro poznane situacije, ko osebe z avtizmom niso vključene v nobeno prostočasno ...

Starši avtizem

Za starše oseb z avtizmom

2023-06-27T17:52:16+02:00

Avtizem je nakazal potrebo po spremembi načina življenja. Sili v spremembo običajnih poti in potez. Družina se uči življenja z avtizmom. V nekem trenutku začuti, da potrebuje podporo. Začuti, da potrebuje pomoč, usmeritev. Starši o tem lahko spregovorijo z otrokovim pediatrom, morda s svojim osebnim zdravnikom, svetovalno delavko v vrtcu ali šoli. S ...

Go to Top