Strokovni delavci in delodajalci

Strokovni delavci se pri svojem delu srečujejo tudi z osebami z avtizmom v procesu izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, v lokalni skupnosti, na delovnem mestu.

Izobraževanje in usposabljanje strokovne in laične javnosti je pomembno, saj prispeva k dvigu zavedanja avtizma. Pomembno vpliva na ozaveščanje javnosti o avtizmu. Predstavlja možnost učenja bolj učinkovitega (so)delovanja oz. sobivanja z osebami z avtizmom, s čemer pripomore k boljšemu počutju oseb z avtizmom in njihovih družin.

Dobra ozaveščenost je predpogoj za dobro vključevanje otrok, mladostnikov in odraslih oseb z avtizmom širše v družbo oz. ožje v vrtce, šole, delovne organizacije. Dobra ozaveščenost strokovne in laične javnosti preprečuje izločanje otrok, mladostnikov in odraslih oseb z avtizmom, in porivanje na rob družbe ali celo preživetja.

Zaposlovanje oseb z avtizmom je poseben izziv. Osebe z avtizmom imajo lahko izjemne sposobnosti, imajo pa tudi potrebo po prilagojenem delovnem okolju. Osebe z avtizmom odlikujejo lastnosti, kot so prijaznost, resnicoljubnost, iskrenost, poštenje, delavnost, natančnost, lojalnost, predanost ljudem ali nalogam, ki jih dobijo. Zaznamujejo jih visoka etična načela, so zaupanja vredni. Niso spontane v socialnem življenju, so pa spontane, igrive in samoumevne verjetno bolj, kot nevrotipični ljudje, ko gre za področja, kjer imajo posebne interese, zato so tam lahko ustvarjalne in uspešne.

Učenje otrok z avtizmom je poseben izziv, s katerim se soočajo vsi učitelji. Prav tako delodajalci, ki v svoji sredini spremljajo delo in sodelovanje z osebo z avtizmom. Podpremo jih lahko z:

  • Individualnim svetovanjem in vodenjem
  • Skupinskim vodenjem v kolektivu
  • Izobraževanji
  • Seminarji
  • Usposabljanjem
  • Intervizijo

Kontakt:

Naslov:
Zavod Modri december,
Ferrarska 14, 6000 Koper

Izvajanje dejavnosti:
Muzejski trg 7, 6000 Koper

Telefon:
+386 31 360 391

Email:
info@modridecember.si

Vprašajte nas: