O Zavodu Modri december

Zasebni zavod Modri december, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper je bil ustanovljen novembra 2015.
Je član Središča Rotunda, Primorskega družbenega centra Koper, prav tako pa tudi Stičišča NVO Istre in Krasa – ISKRA. Slednji je leta 2016 in ponovno leta 2020 zavodu podelil status nevladne organizacije (NVO) s potencialom. Decembra 2019 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zavodu podelil status delovanja v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. Zavod Modri december je član Zveze za avtizem Slovenije; direktorica Patricija Lovišček je sprva delovala kot članica Nadzornega odbora Zveze, v nadaljevanju kot članica Strokovnega sveta Zveze. Maja 2020 pa je postala podpredsednica Zveze za avtizem.

Zavod Modri december, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper deluje z namenom ponuditi celovito podporno dejavnost osebam z avtizmom in Aspergerjevim sindromom, njihovim družinam in strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki/osebami z avtizmom in Aspergerjevim sindromom. Ciljne skupine Zavoda Modri december so starši otrok z avtizmom in Aspergerjevim sindromom, otroci in odrasle osebe z avtizmom in Aspergerjevim sindromom, strokovni delavci, študentje, prostovoljci in zainteresirana javnost. Dejavnosti zavoda so namenjena uporabnikom iz Obalno kraške, Goriške in Primorsko notranjske regije, pa tudi širše.
Zavod Modri december je neprofitna in nepridobitna organizacija.

Izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje strokovne in laične javnosti

 • s kvalitetnimi izobraževanji in usposabljanji skrbi za poglabljanje znanja in povezuje ključne akterje na področju avtizma
 • cilj zavoda je imeti dobro izobražene in usposobljene strokovne delavce, ki se pri svojem delu redno ali le občasno srečujejo z otroki, mladimi ali odraslimi osebami z avtizmom
 • z izobraževanji poskrbi tudi za laično javnost, ki se z osebami z avtizmom srečujejo pri vsakodnevnih socialnih stikih v okviru svojih služb
 • z izobraževanji poskrbi za družine in svojce oseb z avtizmom; tudi slednji si želijo znanja in veščin za učenje kvalitetnega življenja z avtizmom

Podporne storitve

Podporne storitve, svetovanje in druženje za otroke, mladostnike in odrasle osebe z avtizmom in njihove družine

 • svetovanje in vodenje posameznikov in družin otrok z avtizmom
 • učna in druga pomoč otrokom/mladostnikom z avtizmom
 • učenje socialnih veščin in spretnosti komunikacije
 • učenje odraslih oseb z avtizmom za samostojno življenje
 • program kvalitetnega druženja v prostem času z različnimi umetniškimi aktivnostmi
 • zagotavljanje počitniškega in drugega varstva za otroke z avtizmom

Informiranje

Informiranje s področja avtizma

 • pridobivanje pomembnih informacij za dobro delovanje in sobivanje v družbi
 • priprava in mreženje strokovnih prispevkov
 • sodelovanje s tiskanimi, spletnimi in avdiovizualnimi mediji (objava člankov, intervjuji, reportaže)
 • organizacija dogodkov (strokovna srečanja, okrogle mize, posveti)
 • pridobivanje in predstavitev praks iz drugih sorodnih okolij
2021-03-28T18:27:36+02:00

Prostovoljci

Zavod Modri december združuje prostovoljce, ki želijo soustvarjati programe za otroke, mlade in odrasle osebe z avtizmom in ...

2021-03-28T18:25:41+02:00

Osebe z avtizmom

Osebe z avtizmom v vseh starostnih obdobjih praviloma nimajo dobro razvite oz. vzpostavljene socialne mreže, saj je njihova ...

Zavod Modri december
Sedež: Ferrarska 14, 6000 Koper
Izvajanje dejavnosti: Muzejski trg 7, 6000 Koper

Telefon: +386 31 360 391
E-naslov: info@modridecember.si

Matična številka: 6966101000
Davčna številka: 99461021
TRR: SI56 6100 0001 2338 456