Projekt VIS A VIS: e-Priročnik za delo z osebami z avtizmom

Projekt VIS A VIS, nosilec Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, se počasi zaključuje. Naše delo je bilo obširno, tega smo se ves čas zavedali, pa vendar je ni bilo vsebine, ki bi jo lahko izvzeli, saj so se prav vse med seboj povezovale in brez ene same ne bi ustvarili tega, kar smo.

V dveh letih partnerstva smo:

– opravili tri raziskave;
– razvili spletno aplikacijo za zbiranje podatkov o številu oseb z avtizmom v Sloveniji;
– opravili predstavitve raziskav na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zavodu RS za zaposlovanje,
– sodelovali na mednarodni konferenci “Za človeka gre”;
– izvedli okroglo mizo;
– pripravili dva strokovna članka;
– izmenjali dobre prakse, izkušnje in znanja v Sloveniji in na Norveškem;
– razvili Model podpore za zaposlene v vzgoji in izobraževanju in Model podpore za delodajalce pri zaposlovanju oseb z avtizmom;
– izvedli 35 različnih sklopov izobraževanj za strokovne delavce in delodajalce v skupnem trajanju preko 200 ur, ki se jih je udeležilo 3070 udeležencev, predavalo pa je 21 predavateljev iz štirih držav;
– izvedli celodnevno izobraževanje za strokovne delavce, kjer so predavali strokovni delavci našega norveškega partnerja;
– usposobili 10 multiplikatorjev;
– izvedli podporo v 14 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah;
– zaposlili eno mlado osebo;

– in ustvarili Priročnik za delo z osebami z avtizmom od predšolske vzgoje do zaposlitve, natisnili smo ga v 1000 izvodih in bodo namenjeni predvsem vzgojno izobraževalnim ustanovam,

NA VOLJO TUKAJ.

Vse naše delo smo evalvirali in ugotovili, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter delodajalci potrebujejo in si želijo:

– osnovna znanja o avtizmu;
– poglobljena znanja o učinkovitih pristopih in strategijah pri delu z osebami z avtizmom;
– več dejanske podpore v delovnih okoljih;
– in redna spremljanja pri njihove delu.

Evalvacija pa je pokazala tudi, da so naša izobraževanja bila dobro obiskana, kot tudi visoko ocenjena ter da je podpora, ki smo jo izvedli v organizacijah, pomembno prispevala k dvigu ravni znanja o avtizmu. Predvsem pa je pokazala, da si prav vsi take podpore želijo tudi v prihodnje. Na Zvezi nevladnih organizacij za avtizem Slovenije si za bolj kakovostno življenje oseb z avtizmom in njihovih družin prizadevamo vsa leta delovanja, izvajamo najrazličnejše programe, ki so namenjeni osebam z avtizmom in njihovim družinam ter strokovnim delavcem. Veseli smo vseh, ki stopajo z nami po tej poti. Mi pa že pogledujemo k novim projektnim možnostim, saj je to edini način, da v Sloveniji ustvarimo dobre, širše, poglobljene in dosegljive vsebine za vse, ki si take podpore želijo ali jo potrebujejo.

Zahvaljujemo se Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj , da nas je podprlo pri tem projektu in vsem partnerjem OŠ Kozara, Alma Mater Europaea – ECM, zavodu Šentprima, podjetju MIK Celje in norveškemu partnerju SPISS za odlično partnerstvo, v katerem smo ustvarili dobre odnose in je ponudilo možnosti za nova učenja. Priročniku pa – srečno pot do vseh tistih rok in src, ki jim je mar.

Kontakt:

Naslov:
Zavod Modri december,
Ferrarska 14, 6000 Koper

Izvajanje dejavnosti:
Študentski center na Čevljarski 27, v središču Kopra (v 1. nadstropju)

Telefon:
+386 31 360 391

Email:
info@modridecember.si

Vprašajte nas: