Osebe z avtizmom

Osebe z avtizmom v vseh starostnih obdobjih praviloma nimajo dobro razvite oz. vzpostavljene socialne mreže, saj je njihova posebnost pogosto velik izziv za vrstnike, s katerim se slednji ne zmorejo soočiti in se iz odnosa ali stika raje umaknejo. Tako nastanejo dobro poznane situacije, ko osebe z avtizmom niso vključene v nobeno prostočasno ali drugo dejavnost in (p)ostajajo osamljene. Zavod Modri december ustvarja varno in vključujoče okolje, v katerem je vedno mesto za osebe z avtizmom, ki se želijo vključiti v program prostočasnih dejavnosti, učne in druge pomoči, izletov, sprehodov, družabništva, športnih dejavnosti, ročnih spretnosti, družabnih iger itn. Vključenost oseb z avtizmom v lokalno okolje zagotovo prinaša dodano vrednost v njihova življenja, kot tudi življenja njihovih družin. Nenazadnje, inkluzivna družba je sama po sebi dodana vrednost. Dvig zavedanja avtizma v družbi pomeni dodano vrednost za vse nas. Osebam z avtizmom se lahko izboljša kvaliteta življenja in lahko začutijo pripadnost tej družbi, katere del nedvomno so. Nam, nevrotipičnim osebam, ki smo tudi del te družbe, pa poznavanje avtizma omogoča lažje sobivanje. Družba, ki avtizma ne pozna, se odloči za obrambno držo in odmik. Slednje zagotovo ne prispeva k vključevanju in sobivanju vseh pripadnikov iste družbe.

Za inkluzijo ni potreben proces. Za inkluzijo je potrebna odločitev.

Otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z avtizmom ponujamo programe oz. storitve z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, učenja socialnih veščin in spretnosti komunikacije, pomoči pri šolskem delu in učenju in drugo.

Za otroke z avtizmom organiziramo:

 • Učenje socialnih veščin
 • Prostočasne dejavnosti
 • Učna pomoč

Za mladostnike z avtizmom organiziramo

 • Učenje socialnih veščin
 • Družabništvo
 • Učno pomoč
 • Prostočasne dejavnosti
 • Podporno skupino
 • Individualno vodenje

Za odrasle osebe z avtizmom organiziramo

 • Učenje socialnih veščin
 • Družabništvo
 • Prostočasne dejavnosti
 • Podporno skupino
 • Individualno vodenje
 • Soustvarjanje spletne revije VoxAlia

Podporni skupini sta namenjeni mladostnikom in odraslim osebam z avtizmom. Člani posamične skupine se srečujejo enkrat mesečno v prostorih Zavoda Modri december oz. v izrednih razmerah (Covid19) preko spletnih aplikacij. Temo pogovora je praviloma določena vnaprej, možnost za predlaganje teme imajo vsi člani skupine. Za udeležbo ni omejitev. Za udeležbo preko spletne aplikacije je potrebna predhodna prijava.

Možnost podporne skupine za osebe z avtizmom je izjemnega pomena za dobro počutje družin z mladostnikom ali odraslo osebo z avtizmom. Podporna skupina je varen prostor za izmenjavo mnenj in izkušenj, za vprašanja in preverjanja strategij, ki delujejo v življenju odraslih oseb z avtizmom. Je pomembna, saj lahko prispeva k dvigu kvalitete življenja odraslih oseb z avtizmom. Na ta način skušamo razbijati stereotipe in odraslim osebam z avtizmom ponudimo opolnomočenje za kvalitetno sobivanje v družbi. Delovanje skupine pomembno vpliva tudi na ozaveščanje javnosti o avtizmu, ki je predpogoj za dobro vključevanje oseb z avtizmom v družbo širše oz. ožje v šole, delovne organizacije, druga lokalna področja. Dobra ozaveščenost strokovne in laične javnosti preprečuje izločanje oseb z avtizmom in porivanje na rob družbe ali celo preživetja. K temu lahko pomembno dobro prispevajo dobro opolnomočene in kompetentne odrasle osebe z avtizmom. Opolnomočenje odraslih oseb z avtizmom je izjemnega pomena, saj jim omogoča večjo možnost samostojnega in kvalitetnega življenja. To zagotovo pomeni dodano vrednost v življenju teh oseb in njihovih družin.

Kontakt:

Naslov:
Zavod Modri december,
Ferrarska 14, 6000 Koper

Izvajanje dejavnosti:
Muzejski trg 7, 6000 Koper

Telefon:
+386 31 360 391

Email:
info@modridecember.si

Vprašajte nas: