Za starše oseb z avtizmom

Avtizem je nakazal potrebo po spremembi načina življenja. Sili v spremembo običajnih poti in potez. Družina se uči življenja z avtizmom. V nekem trenutku začuti, da potrebuje podporo. Začuti, da potrebuje pomoč, usmeritev. Starši o tem lahko spregovorijo z otrokovim pediatrom, morda s svojim osebnim zdravnikom, svetovalno delavko v vrtcu ali šoli. S partnerjem, partnerko, svojimi starši, s prijatelji. Odgovore iščejo v ambulanti za avtizem. Pa vendar si želijo spregovoriti tudi z nekom, ki bo vedel in čutil, o čem govori. Ne zato, ker bo imel več znanja, temveč zato, ker bo imel tudi svojo izkušnjo. Želijo si pogovora z drugimi starši otrok z avtizmom, s katerim lahko izmenjajo izkušnje, postavijo vprašanja, podelijo stisko in radost. Želijo si družbe, v kateri bodo brezpogojno sprejeti in bo vsako vprašanje razumljeno.

Za starše otrok z avtizmom organiziramo podporno skupino, ki je izjemnega pomena za dobro počutje družin. Deluje od l. 2017 dalje. Predstavlja varen prostor za izmenjavo mnenj in izkušenj, za vprašanja in preverjanja strategij, ki delujejo pri vzgoji oz. siceršnjem delovanju oseb z avtizmom. Podporna skupina lahko pomembno prispeva k dvigu kvalitete življenja družin otrok z avtizmom. Pomembna je za starše, ki v skrbi za otroka najpogosteje postavijo na stran sebe in svoje potrebe. Pomembna je za otroke, saj imajo starši z obiskovanjem skupine možnost opolnomočenja v svoji starševski vlogi, ki posledično dobro vpliva na počutje, vzdušje in delovanje družine. Delovanje skupine pomembno vpliva tudi na ozaveščanje javnosti o avtizmu, ki je predpogoj za dobro vključevanje otrok in oseb z avtizmom v družbo, širše oz. ožje, v vrtce, šole, delovne organizacije. Dobra ozaveščenost strokovne in laične javnosti preprečuje izločanje otrok in oseb z avtizmom in porivanje na rob družbe ali celo preživetja. K temu lahko pomembno dobro prispevajo dobro ozaveščeni, opolnomočeni in kompetentni starši. Opolnomočen starš je boljše volje, boljšega zdravja in počutja; boljše se počuti v vlogi starša, ki že sama po sebi terja veliko. Opolnomočen starš je bolj suveren in bolj kompetenten sogovornik, predvsem ko mora ali želi zagovarjati posebnosti svojega otroka, pravice, ki jim pripadajo itn. Skupina se srečuje enkrat mesečno v prostorih Zavoda Modri december oz. v izrednih razmerah (Covid19) preko spletnih aplikacij. Teme pogovorov praviloma niso vnaprej znane, temveč se posvetimo temi, ki je izpostavljena na srečanju. Za udeležbo ni omejitev. Za udeležbo preko spletne aplikacije je potrebna predhodna prijava.

Za starše otrok z avtizmom vodimo tudi individualna svetovanja in vodenja. Z družino se srečamo in se pogovorimo o stanju, temi, ki je v danem trenutku najbolj aktualna. Skupaj iščemo odgovore in rešitve. Družino napotimo tudi na vodenje in obravnavo v drugo organizacijo, v kolikor ocenimo da je to smiselno in potrebno. Možnost individualnih srečanj za družine, ki imajo otroke z avtizmom je izjemnega pomena za dobro počutje družin z otrokom z avtizmom, ne glede na to, v katerem starostnem obdobju se nahaja oseba z avtizmom. Predvsem pa družina potrebuje razumevanje druge osebe, potrebuje informacije, kako zaživet z avtizmom, kako otroka naučit živet z avtizmom, kako sodelovati z drugimi organizacijami, kamor je otrok z avtizmom vključen (vrtec, šola …), kako shajati z družbo. Avtizem lahko družini prestavlja novo poglavje v življenju, s katerim se velikokrat težko sooča. Predvsem ne pozna strategij, kako zaživeti z avtizmom, kako zagotoviti kvaliteto življenja, kako poskrbeti za dinamiko v družini, posebej upoštevajoč sorojence. Pogosto so pozornosti in obravnave deležne le osebe z avtizmom, ne pa tudi njihovi starši in sorojenci. Družini ali posameznikom znotraj nje lahko ponudimo pomoč pri prvih korakih življenja z avtizmom ter jih spremljamo na tej poti, tako v družinskem, kot v drugih okoljih, kjer jim lahko pomagamo ustvariti optimalno podporno okolje za otroka (vrtec, šola, delovno okolje, sorodniki, vrstniki …).

Starši avtizem

Opolnomočenje staršev otrok z avtizmom je izjemnega pomena. Praviloma družine z avtizmom živijo na prvi pogled povsem običajno življenje, tako, kot druge družine. Česar pa na prvi pogled ne vidimo, je neskončna utrujenost, stiske pri soočenju z vsakodnevnimi izzivi, nemoč, nemalokrat obup, boj z »mlini na veter«, soočanje s sorodniki, ki ne sprejemajo posebnosti njihovih otrok, sodelavcev in nadrejenih z nerazumevanjem njihovega posebnega družinskega stanja, pogostejših zdravstvenih tegob itn. Avtizem je nevidna motnja.

Za starše oseb z avtizmom organiziramo

  • Podporno skupino za starše
  • Individualno svetovanje in vodenje
  • Psihoterapevtsko obravnavo

Poskrbimo tudi za sorojence, saj so praviloma spregledani in pogosto v vlogi pomočnika staršem. Sorojenci tako zelo pogosto prehitro odrastejo, nosijo bremena, za katera jim ne bi bilo potrebno skrbeti in zaradi katerih svoje otroštvo in mladost postavijo na stranski tir.

Za sorojence organiziramo

  • Individualne in skupinske programe podpore
  • Psihoterapevtsko obravnavo

Kontakt:

Naslov:
Zavod Modri december,
Ferrarska 14, 6000 Koper

Izvajanje dejavnosti:
Muzejski trg 7, 6000 Koper

Telefon:
+386 31 360 391

Email:
info@modridecember.si

Vprašajte nas: